#
0
0
RUS ENG SLK
sitecreative

Contacts

Slovakia, Bratislava, street Spitalskaya 53

+421 919 287 962 coffeehome@gmail.com

Working hours:

Mon-Sun: 10.00 - 24.00

Реквизиты:

Coffee Home s. r. o.

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo: 103603/B

(ďalej len „poskytovateľ“)

Tupého: Špitálska 53, Bratislava 811 01

tel.: +79173200051

IČO: 48104795

DIČ: 2120080391

IČ DPH: nemáme

IBAN: SK9211000000002945004499

Swiftový kód Tatra banky je TATRSKBX